Kartor

Våra kartor

Lagerhållna kartor
Kartor i lager kan finnas i offsettryckt utförande och/eller i utskrivet utförande. Kartor finns inte alltid på lager. Beställda lagerhållna kartor skickas per post eller avhämtas enligt överenskommelse.
Kartutskrifter
Största delen av Hellas Orienterings karterade områden är i dag digitaliserade. Kartor i digitaliserade områden kan beställas i önskad upplaga i utskrivet utförande. Beställda utskrivna kartor skickas eller avhämtas enligt överenskommelse.
Digitala kartfiler

Nyttjanderätt av digital kartfil för arrangör av orienteringstävling är möjlig efter speciell överenskommelse med upphovsrättsinnehavaren, Hellas Orientering. Arrangören åtar sig härvid att utse en ansvarig person att ansvara för den digitala kartfilen. Efter utnyttjandet radera den digitala kartfilen från nyttjat lagringsmedia. Skriftligen intyga att raderingen utförts.

Kopiering
Kopiering av Hellaskartor är inte tillåtet, alla kartor är upphovsrättsskyddade enligt lag. Särskild överenskommelse för kopieringstillstånd kan tecknas.
Överblivna kartor
Kartor får endast användas i samband med köparens egna aktiviteter eller arrangemang och får inte överlåtas eller säljas vidare utan godkännande av upphovsrättsinnehavaren, Hellas Orientering. Efter överenskommelse kan överblivna kartor återlämnas till säljaren.
Samråd
Innan genomförande av samordnat arrangemang, såväl tävlings- som träningsarrangemang, ska samråd alltid ha genomförts med berörda Markägare och Jakträttsinnehavare. Samtidigt ska alltid Natur- och Miljöintressen beaktas. Samråd ska ske enligt gällande centrala och lokala bestämmelser. Det är alltid arrangören, den arrangerande föreningen, som är ytterst ansvarig för att nödvändiga kontakter har tagits och att överenskommelser har ingåtts innan genomförande av arrangemang.
Priser
Alla priser är exklusive leveranskostnader.

Offsettryckta lagerhållna kartor:

(Kartor finns inte alltid på lager)

1-4 stycken, 30 kr/karta

5 stycken eller fler av samma karta, 20 kr/karta

Till skolor, 10 kr/karta

Offsettryckta kartor till av SOFT/StOF sanktionerad tävling, 15 kr/karta

Kartutskriftsrätt från digitala kartdatabasen:
1st, 60kr
2-10st, 30kr/st
Till skolor, 10kr/st
Nyttjanderätt digital kartfil:
För arrangör, till av StOF/SOFT sanktionerad orienteringstävling.
Nyttjanderätt av digital kartfil vid utskrift. Priset gäller A3 och A4,
15kr/kartutskrift
Sprintkartor

Sprintkartor av Jonas Ernfridsson. I vår kartdatabas. Ej lagerhållna, A3/A4 utsnitt kan printas ut vid behov.

Djurgården

Paradiset-Granby

Norra Botkyrka, Alby-Brunna

Hallundabladet 2012

Sturehov 2015

Vega-Kolartorp 2013

Kartdatabas
En del av våra kartor finns publicerade i Svenska Orienterings- förbundets kartdatabas Omaps. Här kan du hitta dem: Omaps

Vid köp av lagerhållna kartor, nyttjanderätt av digital kartfil eller tillståndsansökan för kopiering av kartor kontaktas:

Jan Dahlin E-post

Naturpass

H96:3 Djurgårdsbrunn - Hundudden

Detta är ingen vanlig orientering, här finns inga skärmar eller snitslar som markerar kontrollpunkten. Istället besöker ni intressanta och kanske unika punkter med kulturhistoria eller naturfenomen som finns beskrivna i en text. Ni skriver själva ut karta och textdokument på en laserskrivare och betalar en slant (50 kr) via swish.

Karta H96:3 Djurgårdsbrunn – Hundudden (pdf).

Textbeskrivning (pdf).

Hälsningar Hellas orientering        E-post

Swish betalning

Våra kartor