Osynlig hjälte

HELLAS TRAIL 21 mars 2020

Hur vet vi att arrangemanget gick bra?

Bara genom de fina ord vi fick på plats under tävlingen och efteråt. Bara de som jobbar under tävlingsdagen och syns för alla glada deltagare och får massa ”TACK” för det”. 

Men det finns en person som sällan finns på plats under tävlingen och hör ”Tack!” från andra. Oavsett det, är han en byggsten i varje arrangemang och utan honom skulle inte det hela kunna genomföras på samma smidig sätt.

Personen i fråga får höra oförtjänta frustrationer från beställaren när det går inte som planerat men som alltid hittar kompromisser i alla situationer är Torbjörn Tirén … en klippa sedan många år.

Torbjörn rekar förutsättningar för markägarkontakter!

Ett stort TACK, Torbjörn, för att Du ställer upp med alla formella kontakter med berörda markägare varje gång vi behöver tillgång till naturen!

Stort TACK, för Ditt tålamod och stort TACK, för ditt leende och goda humör oavsett hur jobbig situationen är!

LEONAS och GALINA

OBS! Trots Coronavirus och därmed sammanhängande restriktioner flöt arrangemanget helt friktionsfritt och det gav t.o.m. ett, om än litet, ekonomiskt överskott. Detta överskott får till stor del, som vanligt vid arrangemang av denna typ, tillskrivas det ideella arbete som görs av några få ”eldsjälar”! TACK till alla dem! (Redaktörens anmärkning)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *