Livfullt årsmöte – stor enighet och engagerade diskussioner

Allra först: Mötet inleddes med en tyst minut, som åminnelse av den nyligen bortgångne legendariske ledaren och fd elitorienteraren Gunnar Nyberg. Klubbens ordförande, Anders Thureson, tände också ett ljus, en låga som stilla brann under samvaron – som Gunnars tysta närvaro.

Mötet präglades av påfallande vitalitet och enighet, inklusive livliga diskussioner under detta årsmöte på onsdagen. Drygt tjugo medlemmar hade mött upp, och i rask takt avverkades tunga frågor som det ekonomiska läget; detta tack vare noggranna förberedelser av kassören Hasse Carlsson (bilden) – och mötet kunde tveklöst ge sitt bifall både vad gäller det gångna året 2019, och den ekonomiska planeringen för 2020.

Men några längre diskussioner uppstod också; en av dem gällde detaljer i klubbens hemsida. Sålunda enades mötet om att, till exempel, byta ut hemsidans rubrik ”Publikkontrollen” – ett på sin tid fyndigt begrepp för de medlemmar som sedan länge är förtrogna med orienteringens särskilda termer. Men ”Publikkontrollen” kan med fördel bytas ut mot ”Nyheter”, ”Aktuellt” eller vad som känns lämpligast för dem som är engagerade i den fortsatta utformningen av hemsidan, den som ju inte minst vill tilltala nyare medlemmar.

Två längre diskussioner gällde O-Ringen 2025 i Stockholm och problemet med fukt i omklädningsrummen.

Den första frågan, om O-Ringen, hade klubbens styrelse redan hunnit besvara: Nej, Hellas har inga möjligheter att, utöver alla andra åtaganden, engagera sig i ett så krävande arrangemang som O-Ringen. Mötet var helt enigt med styrelsen.

Vad gäller fukt/väta som tar sig in i omklädningsrummen konstaterades att en grundlig och professionellt utförd reparation/och förebyggande åtgärder, förr eller senare måste till – och det blir dyrt. Under mötet diskuterades främst tekniska problem och eventuella lösningar; vilka ekonomiska aspekter och kanske möjliga bidrag/stöd hann inte ventileras.

Nämnas kan till slut att Anders Thureson i god tid såg till att deltagarna kunde avnjuta inte bara läckra smörgåsar utan också prinsesstårta… Vilket bidrog till den positiva stämningen – och må den fortsätta att prägla hela 2020…

Sverker (Tirén)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *