Fina resultat i helgen

Flera fina resultat av Hellasorienterare vid Södertälje Nykvarns tävling

5 Charlotta Giberg D50 (20 startande) 29:51 (tid) +3:55 Efter segraren) 9:49 (km-tid). 
5 Galina Ribediuc D21 (29) 32:43 +0:59 7:44 
7 Torbjörn Tirén H75 (17) 41:58 +7:38 14:49 
18 Anders Winald H55 (22) 47:59 +20:38 12:53