meny
HELLAS ORIENTERINGSKLUBB
En idrottsklubb med anor från 1899
meny
NÅLPOÄNG: Bronsnål

Den allra första nålen att erövra inom nålpoängsstatistiken är bronsnålen. Nästa steg därefter är silvernål.

Hur får man dessa nålpoäng?

Titta in under Stadgar & Regler i menyvalet Klubbfakta, eller klicka direkt på länken nedan. Där står det allt om hur man får sina poäng och vid vilka nivåer de olika nålarna delas ut.

» Regler för nålpoäng

Snabblänkar statistikarkiv

För att slippa gå upp via huvudmenyn och alla flikar för att välja en ny statistiksida så kan man nyttja länkarna i listan nedan.
Denna lista finns på alla statistiksidor.

» KM, Dag: Klubbmästare
» KM, Dag: Klubbmästarinna
» KM, Dag: Dojjan

» Nålpoäng: Nålar på bägare
» Nålpoäng: Elitnålar
» Nålpoäng: Guldnål
» Nålpoäng: Silvernål
» Nålpoäng: Bronsnål

» Testrundan
Aktuell sida uppdaterad: 1/12 -08
Bronsnål

För att erövra bronsnål ska man ha fått ihop 25 nålpoäng.

Förklaring till bokstäverna i kolumnen S (Status):
Ak
Hve
-
= Aktiv
= Högre valör erövrad. Titta på nästa nålsteg för att se om personen är aktiv eller ej.
= Personen har avlidit, slutat eller bytt klubb etc.
Varför nummer och årtal saknas för dessa personer nedan kan man läsa just efter dessa.

Namn
S
Namn
S
Namn
S
Stig Hedenström
Holger Thorsson
Åke Ivarsson
Olle Oldaeus
Erik Åkerlind
Erik Sjölander
Edvin Ålander
Folke Gustavsson
Lars Åkerlind
Gunnar Franzén
Arne Marténg
Bror Söderlind
Karl Lagerqvist
Erik Burman
Gunnar Green
Per-Otto Lundblad
Herman Brunbäck
Arne Nyhammar
Bertil Nordenfeldt
Gösta Pettersson
Bengt Åman
Stig Sjökvist
Lennart Marténg
Ebbe Larsson
Herman Bortz
Åke Bråttland
Sven Selin
Rolf Stålbom
Rune Wahlberg
Sten Ringblom
Runo Rosén
Olle Åkerlind
Ingvar Hallström
Sven-Erik Carlsson
Clarence Atterday
Alex Blomberg
Georg Lyberg
Bertil Falconer
Helmer Brodén
Åke Fernquist
Carl H Fernquist
Sven Håkansson
Olle Söderberg
Erik Welinder
Erik Borén
Per A Liljekvist
Gunnar Fahlgren
Ingvar Holmberg
Ulf Hellsten
Bengt Ernehag
Harry Mogren
Wilhelm Moberg
Gunnar Olsson
Edvard Roxne
Lars Ström
Jarl Gripenberg
Allan Nordenstein
Arne Rubin
Georg Johansson
Rolf Franzén
Helge Fredlund
Sven Stolt
Uno Gregoriusson
Mats Strandberg
Lars Ottosson
Ingmar Danielsson
Curt Lindkvist
Gunnar Lindkvist
Rolf Gustavsson
Rolf Reutling
Erik Löfvenborg
Gunnar Skogberg
Bertil Eklund
Bertil Sundberg
Gösta Odermalm
Lars Thomèe
Mats Ogander
Sixten Wåhlén
Lennart Stenberg
Tom Boklund
Rolf Olofsson
Gunnar Nyberg
Stig Elvin
Tage Sjölander
Lennart Behm
Bengt Storm
Sune Erikers
Georg Tonnert
Nils Olof Sjögren
Leon Bonell
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hve
Hve
-
Hve
Hve
-
-
-
Hve
Hve
-
-
Hve
-
-
-
-
-
Hve
-
Hve
-
-
-
-
Hve
-
-
-
-
-
-
Hve
Hve
Hve
-
-
Hve
-
Hve
-
-
Hve
-
-
-
Ragnar Ljunglöf
Jonas Ernfridsson
Bernt Karlström
Rune Palm
Per Ljungström
Kent Gannfors
Lars Isacsson
Bengt Palmbäck
Karl Sidenblad
Jöns Åke Göransson
Jörgen Britze
Rickard Heijenskjöld
Harald Tirén
Lars-Ove Lybert
Dan Danielsson
Ove Högberg
Alex Forsberg
Torbjörn Tirén
Leif Strömqvist
Roland Lundblad
Nils Nilsson
Jon Jonasson
Håkan Boije
Tomas Sidenblad
Hans Edlund
Jan Engstedt
Jan Åman
Ola Harrie
Hans Bengtsson
Sverker Tirén
Bertil Berglind
Anders Kriström
Sixten Dahlberg
Erik Lindblad
Bo Borg
Sven Tiselius
Christer Alm
Jonas Berglund
Mats Dahlberg
Lennart Klang
Rune Löfgren
Per Berglund
Tommy Olsson
Clas Ström
Olle Hedén
Jan Falk
Lar-Göran Åkerlind
Inger Selin-Ljungström
Ulf Hedlund
Peter Magnusson
Eva Ljungström
Lars-Göran Carlsson
Mikael Lundblad
Chistina Sjölander
Göran Wiklund
Tommy Sjölander
Lennart Hävrén
Karl Wegerfeldt
Rune Nykvist
Börje Sander
Jan Alm
Lars Annergård
Tore Annergård
Lars-Erik Brodin
Sture Bengtsson
Björn Eriksson
Nils Eriksson
Lars-Göran Fransson
Björn Hedenström
Ulf Hedenström
Anders Hellberg
Lennart Holmgren
Anna Huzell
Karin Huzell
Hans Hägglund
Åke Jacobsson
Hans-Erik Johansson
Ingela Jonsson
Katrin Jägrén
Stig Lindkvist
Birgitta Lindkvist
Magnus Lindkvist
Hans Lindeberg
Jan Lundblad
Åke Lundgren
Siv Marténg
Eva Marténg
Börje Masser
Sigvard Månsson
Göran Nilsson
-
Hve
Hve
-
Hve
-
Hve
-
-
-
-
-
Hve
Hve
-
Hve
-
Hve
-
Hve
Hve
-
-
-
-
-
Hve
-
Hve
Hve
Hve
-
-
-
-
-
-
Hve
Hve
Hve
-
-
Hve
Hve
-
-
Hve
Hve
-
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
-
-
-
Hve
Hve
-
-
Hve
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hve
-
-
Hve
-
Hve
-
-
Gun-Britt Olsson
Lars Roxne
Per Roxne
Bengt Saltin
Cecilia Sandqvist
Per-Olov Sandqvist
Kerstin (Sjökvist) Hydén
Bengt Sjölander
Siri Stenberg
Björn Stenberg
Lars-Göran Stenberg
Jonny Sundin
Lotta Södergren
Bror Söderström
Mats Wallén
Peter Wallén
Håkan Winblad
Gun (Ädel) Nilsson
Ulf Eriksson
Jan Arveryd
Niklas Carlsson
Hans Carlsson
Olle Carlsson
Claes Draggart
Georg Ekström
Rolf Ekström
Inger Ekström
Peter Berglund
Jan Dahlin
Gunnar Falkenås
Bo Forsander
Peter Forstén
Bror Furuskog
Helena Gregoriusson
Monika Gröning
Lars Hjelm
Rickard Johansson
Åke Johansson
Mikael Lundgren
Annika Winald
Mats Gröning
Anders Forsander
Bengt Forsander
Marie Wenström
Dan Klang
Mattias Liefvendahl
Peter Lillkvist
Marie (Lillkvist) Aronsson
Levi Lillkvist
Ronnie Lindahl
Jonas Lindelöf
Lars Lundin
Lena Lundin
Johnny Lundin
Barbro Lundin
Bo Mallander
Per Malmring
Eva-Lena Neiman-Tirén
Hans Nelsäter
Marine Nelsäter
Mikael Nyberg
Peter Nyberg
Ulf Reinius
Jan Retsloff
Jörgen Retsloff
Ejvin Retsloff
Inga Retsloff
Bo Romson
Bertil Schröder
Stefan Seo
Brita Selin
Birgitta (Sjökvist) Ingev.
Cecilia Sjölander
Lotten Sjölander
Anders Slagbrand
Mikael Ström
Astrid (Svensson) Claesson
Birgitta Thorsson
Ann-Marie (Thorsson) Alm
Anders Thureson
Charlotta Thureson Giberg
Rolf Thureson
Ann Törner-Wåhlgren
Anders Törner
Inger Törner
Sven Törner
Anders Winald
Bo Winald
Monika Winald
Tommy Wendt
-
-
-
-
-
-
-
Hve
-
Hve
Hve
Hve
-
-
-
-
-
Hve
Hve
Hve
Hve
-
-
-
Hve
-
Hve
Hve
Hve
-
-
-
Hve
-
-
Hve
Hve
Ak
-
Hve
-
Ak
-
-
Hve
Hve
-
-
Ak
-
-
Hve
-
Hve
-
Hve
-
-
-
-
Hve
Hve
-
Hve
Hve
Hve
-
Hve
Hve
Hve
-
-
Ak
Ak
Hve
-
Hve
Hve
-
Hve
Hve
-
Hve
-
-
-
Hve
Hve
-
Hve

Skippat att skriva ut nummer och årtal för alla dessa ovan då det varit mer regel än undantag att det delats ut fel nummer och/eller att årtalet saknas helt (vilket gör det i princip omöjligt att nu i efterhand reda ut i vilken ordning nålarna delats ut). Och det skulle bli för knepigt att få plats med dessa försök till noteringar som finns för att förklara ologiken i numreringen utan att göra det svårtolkat. Däremot verkar det vara ordning och reda därefter, så kommande personer får både nummer och årtal noterat här.

Nr
Namn
Årtal
S
Nr
Namn
Årtal
S
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Åsa Romson
Tomas Andersson
Maria Wicksell
Tommy Liefvendahl
Mikael Berglund
Kerstin Ernfridsson
Frej (Ögren) Fernström
Kristina Skoglund
Errol Wicksell
Maria Ernfridsson
Eva Ström
Calle Bohman
Robert Stenbergh
Erik Bohman
Magnus Liefvendahl
Ulla-Britt Berglund
Kenneth Berglund
Gösta Sjögren
Jonas Jurdell
Magnus Kahlert
Arne Bergqvist
Lennart Hjelm
Fredrik Wicksell
Wanja Wicksell
Åsa Eriksson
Bertil Wärnfeldt
Hans Eriksson
Benny Erström
Pia Gustavsson
Anna Eriksson
Elisabeth Alexius
Christina Erström
Johan Tirén
Andreas Mallander
Erik Pers-Berglund
Karl Helling
Mikael Andersson
Lina Tirén
Lena Larsson
Arne T Bergqvist
Lennart Erström
Britta Bohman
Magnus Anderlund
Mathias Sandqvist
Marianne Lagerlund
Jonas Sandlund
Mikael Sandqvist
Thomas Tirén
Kjell Wåhlgren
Felix Kjäll
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
Hve
Hve
Hve
-
Hve
-
Hve
Ak
Hve
Hve
-
Hve
-
-
-
-
Hve
-
-
-
Hve
Ak
Hve
-
Hve
-
Hve
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ak
-
-
-
-
-
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Anna Anderlund
Vidas Armalis
Martin Svensson
Ingemar Svensson
Stefan Fredlund
Torbjörn Eriksson
Marcus Sandqvist
Lars Frelin
Gustav Stenmark
Jens Molin
Dalia Armaliene
Hannes Tirén
Christina Carlsson
Olle Bohman
Patricia Gunnarsson
Lovisa Stenmark
Marlene Gunnarsson
Birgitta Gustavsson-Tirén
Jan Gunnarsson
Mikaela Löfgren
Jan Fröjdh
Anna Sjösten
Marie-Louise Wästergran
Jenny Sjösten
Edgaras Voveris
Jan Sjösten
Svajunas Ambrazas
Vytautas Gipas
Violeta Bucinskaite
Annika Tirén
Margareta Sjösten
Therese Franzén
Robert Cornelius
Tadas Jarosius
Niclas Cornelius
Giedre Voveriene
Roger Östergren
Håkan Tärnroth
Liutauras Bilevicius
Inger Östergren
Marius Mazulis
Audrius Smilgius
Saulius Andrekus
Mantas Rimkus
Johan Lindbom
Lennart Mattsson
Dangira Griksiene
Jesper Retsloff
Östen Häggmark
Inga Kazlauskaite
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
-
Hve
-
-
-
-
-
Hve
-
Hve
Hve
Hve
-
-
-
-
-
-
Ak
-
-
-
-
-
Hve
-
Hve
-
-
-
-
-
-
-
-
Hve
-
Ak
Hve
-
Hve
Hve
Hve
Hve
Hve
-
Ak
Ak
-
Hve
Nr
Namn
Årtal
S
Nr
Namn
Årtal
S
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Eva Gustavsson
Roland Eklund
Herman Östergren
Rolf Skoglund
Jonas Eklund
Maria Eklund
Maxim Ryabkin
Tanja Ryabkina
Ruslanas Pogorelovas
Mantas Armalis
David Andersson
Margareta Andersson
Daniel Eriksson
Linus Retsloff
Jolanta Razatiene
Aliya Sitdikova
Adam Bäckström
Kajsa Eriksson
Emelie Lindgren
Isak Andersson
Ann Storkitt
Claes Ek
Paulius Kudriavcevas
Gusten Stellborn
Agnes Björk
Karl-Erik Bäckström
Michaela Lindgren
Martin Ek
Vaclav Komanec
Jan Procházka
Annika Wiklund
Irina Petrova
Olga Belozerova
Erik Berglund
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
Hve
Ak
-
Hve
-
Ak
Hve
Hve
Ak
Ak
Ak
Ak
-
Ak
Hve
Hve
Ak
-
Ak
Ak
Ak
Ak
Ak
-
Ak
Ak
Ak
Ak
-
-
Ak
Hve
Hve
Ak
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
Vytautas Beliunas
Donatas Stulgus
Larisa Stanchenko
Kristina Rybakovaite
Capucine Vercelotti
Julius Armalis
Monika Armalyte
Anna Marmenlid
Olga Zherdeva
Anastasia Trubkina
Marcus Berglund
Astrid Lagerlund
Alisa Nishnikova
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
Ak
Ak
Hve
Ak
Ak
Ak
Ak
Ak
Ak
Ak
Ak
Ak
Ak