meny
HELLAS ORIENTERINGSKLUBB
En idrottsklubb med anor från 1899
meny
ORGANISATION
Faktureringsadress:

Hellas Orientering c/o Hans Carlsson
Ursula Printz Gata 1
134 51 GUSTAVSBERG

PlusGiro:

70 57 43-3

Organisationsnummer:

802452-6371

SOFT:s klubbnummer/Förenings-ID:

44244

ADRESSÄNDRINGAR

Om/när du flyttar, byter telefonnummer eller e-postadress bör du snarast anmäla det till Ulla-Britt Berglund.

Det är smidigast för henne om du skickar informationen direkt via e-post:
»

Aktuell sida uppdaterad: 11/3 -19
Styrelsen
Anders Thureson
Hans Carlsson
Mikael Nyberg
Caroline Roberts
Charlotta Thureson-Giberg
Håkan Tärnrot
Anders Winald
»
»
Ordförande
Kassör
Revisorer
Stefan Seo
Jan Dahlin
Åke Johansson
Gunnar Nyberg


Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant
Tränings- och tävlingskommittén, inkl. Ungdoms- och rekryteringskommittén
Micke Nyberg
Leonas Mockunas
Calle Bohman
Thomas Malmsjö
Per WidénStyrelserepresentant

Stugkommittén
Ulla-Britt Berglund
Hans Carlsson
Kenneth Berglund
Hans Eriksson
Lennart Hjelm
Åke Johansson
Errol Wicksell

»
»


»
»
Sammankallande
Styrelserepresentant
Kartkommittén
Anders Winald
Hans Carlsson
Jan Dahlin
Åke Johansson
»

»
Sammankallande

Kartförsäljning till klubbar, skolor m.m.
Övriga funktioner
Fredrik Wicksell
Styrelsen
Tomas Malmsjö
Hans Carlsson
Ulla-Britt Berglund
Jan Dahlin
Webbredaktör
Informatör
Aktivitetsstödsansvarig
10MILA-representant
Matrikelansvarig
Fakturor/fakturering