meny
HELLAS ORIENTERINGSKLUBB
En idrottsklubb med anor från 1899
meny
KLUBBAVGIFTER

Mer information om hur man går tillväga för att betala de olika avgifterna här bredvid, och andra som kan tänkas dyka upp, kan klubbens kassör ge er.

Kassör:

Hellas Orientering c/o Hans Carlsson
Gamla Magelungsvägen 80
125 43 ÄLVSJÖ

PlusGiro:

705743-3

Organisationsnummer:

802452-6371

ADRESSÄNDRINGAR

Om/när du flyttar, byter telefonnummer eller e-postadress bör du snarast anmäla det till Ulla-Britt Berglund.

Det är smidigast för henne om du skickar informationen direkt via e-post:
»

Aktuell sida uppdaterad: 1/4 -15
MEDLEMSAVGIFTER
Upp till och med 20 år
Mellan 21-64 år
65 år och äldre
150 kr/år
300 kr/år
150 kr/år
TÄVLINGSAVGIFTER
Klubben betalar tävlingsavgifterna:
  • Ungdom i klasserna upp till och med HD -20 (inte flerdagstävlingar utanför Stockholmsdistriktet mellan midsommar och 31 juli).
  • Studerande (max. 25 år) (inte flerdagstävlingar utanför Stockholmsdistriktet mellan midsommar och 31 juli).
  • Vuxna i Elitklasser (även flerdagstävlingar mellan midsommar och 31 juli).
  • Deltagare i stafettlag uttagna av föreningen.

Klubben betalar 30 % och medlemmen 70 % av tävlingsavgifterna:
  • Vuxna i klasserna HD 21 och äldre vid alla tävlingar utom flerdagstävlingar utanför Stockholmsdistriktet mellan midsommar och 31 juli. (Regleras i samband med halvårsvis fakturering av medlemmarnas tävlingsavgifter).

Medlemmen betalar hela tävlingsavgiften:
  • Flerdagstävlingar mellan midsommar och 31 juli utanför Stockholmsdistriktet (gäller dock inte medlemmar som springer elitklass, se ovan).
  • Alla efteranmälningsavgifter.
  • Vid utebliven start.
  • Direktanmälan.
  • Tävlingar utomlands (dock inte deltagare i stafettlag uttagna av föreningen).

Tävlingsavgifterna ska inte betalas in i förskott, utan de faktureras två gånger per år, dels efter vårsäsongen, dels efter höstsäsongen.
Elektronisk bricka (Sportident-pinne)
Ungdom (HD -16)
Vuxna (HD 17-)
Klubben betalar hyreskostnaden.
Hyran betalas av löparen.
Tidningar (tillval)
StOF-nytt
Skogssport
90 kr/år (att betala samtidigt som medlemsavgiften)
335 kr/år (Betalas ej till klubben)