kartlinje
K A R T S I D A N
STARTSIDA
SÖK KARTOR
KÖP KARTOR
KARTKOMMITTÉN
STARTSIDA ORIENTERING

KARTPROV

Klicka på en bild för att se den i ett större format.

Kartprov 1 Kartprov 2 Kartprov 3 Översikt
Tillbaka till SÖK KARTOR KARTDATA

Kartnamn:
Hellas-nummer:
SOFT-nummer:
Skala:
Ekvidistans:
Utgiven:
Reviderad:
Fältarbete:
Digitalisering:
Upphovsrätt:


 

Paradiset-Nytorp
H106
A758
1:15 000
4 m
2004

Vidas Armalis, Jonas Ernfridsson
Vidas Armalis, Dalia Armaliene
SoIK Hellas

KARTPRIS

Antal 1-4
Antal 5-
Till skolor

Alla priser är exklusive leveranskostnader.

 

stycken
stycken eller fler

 

30 kr/karta
20 kr/karta
15 kr/karta

KARTINFO